Kırşehir Et

Bizi Yakından Tanıyın

1995 yılında Kırşehir de mütevazı bir dükkanda başlayan besicilik ve kasaplık mesleğini yıllar süren çalışmalar sonrasında bugünkü konumuna getirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz.

İşletmelerimizde ileri hijyen önlemleri alınmış olduğundan dolayı tüketicilerimiz ilk günkü tazelik ve lezzetinde gönül rahatlı ile ürünlerimizi tüketebilmektedirler. Öncelikle halk sağlığını göz önünde bulundurup, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.

Kalite Politikamız

Kırşehir Et Kombina 'mızda kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlanır.

a) Kombina çevresi 2 metre yüksekliğinde duvar ile çevrilidir.

b) Karkas etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde haline getirildiği, soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı, paketlendiği, nakledildiği odalar ve koridorlarda zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmıştır.

c) Atık suyun; etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı, hazırlanmış et karışımlarının yapıldığı, mamul madde üretiminin yapıldığı odalarda ızgaralı ve koku kapanlı drenlerle, diğer oda ve alanlarda ise uygun bir sistemle, akış yönü temiz sahalardan kirli sahalara doğru olacak şekilde tasfiyesi sağlanmıştır.

ç) Duvarlar; soğutma, dondurma ve muhafaza odalarında, en az depolama yüksekliğine kadar, kesim salonunda en az 3 metre yüksekliğe kadar, diğer oda ve alanlarda ise en az 2 metre yüksekliğe kadar açık renkli, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanmıştır.

d) Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılmıştır. Açılabilen dış pencerelerin tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanmıştır.

f) Et ve sakatat gibi yenen maddelerin işlem gördüğü bölümlerde bulunan kapılar otomatik ve iki yönlü çalışır tipte olması sağlanmıştır.

ı) Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerde devamlı, içilebilir nitelikte ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkanı ile yeterli sayıda elle ve kolla kumanda edilmeyen tipte musluk bulunmaktadır.

j) Kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerinde en az +82 0C sıcaklıkta su veya dezenfektan madde içeren kaplar bulundurulmaktadır.

k) Temiz ve kirli bölümler arasında iş akışını engellemeyecek şekilde uygun bir ayırma yapılmış, bölümler arasındaki geçişin zorunlu olduğu durumlarda geçiş yerlerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi bulundurulmaktadır.

l) Kullanılan alet, masa, taşıma kapları, taşıyıcı bantlar ile etle temas eden tüm materyalin ete zarar vermeyecek, kolayca temizlenip dezenfekte edilebilecek nitelikte ve paslanmaz materyalden yapılmıştır

m) Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan et ve sakatatın konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilir nitelikte ve özel işaretli kilitlenebilir yapıda taşıma araçları bulundurulmaktadır.

ö) Kesim kapasitesine göre yeterli büyüklük ve sayıda soğuk depo bulunmakta ve soğuk depolar uygun soğutma ekipmanlarına sahip bulunmaktadır. Bu ekipmanların defrost suyunun atılmasını sağlayan ve tavanda oluşabilecek yoğunlaşma suyunun atılmasına uygun sistemin bulunmaktadır. Karkaslar en fazla +4 0C ve sakatat ise +3 0C soğutulmadan sevk edilmemektedir.

Kesimhane

Kesimhane

Kesimhaneler, besicilik yapan firmaların en önemli alanlarından biridir. Soframıza gelecek ve ailemizin besin kaynağı olacak olan etin ilk işlem merkezi olması, kesimhanelerin ciddiyetini ortaya koymaktadır. Sağlıksız bir ortamda kesilen hayvanların etleri, şifa olmak yerine ne yazık ki hastalıklara bile sebep olabilmekte. Bugün pek çok işletme de ne yazık ki, cebini düşünmek adına uygun olmayan kesimhanelerde kesim yapmakta ve halk sağlığını tehlikeye atmakta.

Kırşehir Et olarak, kesimhanelerin, basit bir hayvan kesim yeri olmadığının bilincinde ve yapılan işin ciddiyetinin farkındayız. Bu yüzden de, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ne uygun, hijyenik ve teknolojik kesimhane sistemine sahibiz.

Kırşehir Et Kombina 'mızda kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların; muayenesi, gerekli teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, soğutulması, muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması, paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve ürünlerinin üretilmesini sağlanır.